Gnavere kan også få tandproblemer


Pas på din gnavers tænder

Hvilke tandproblemer har marsvin?

Tandfejl, også kaldet malokklusion, ses ofte hos marsvin, og typisk er det kindtænderne, der er problemer med. Malokklusion betyder forkert placering af tænderne.

Tandfejl kan ses fra fødslen, og problemet opstår da ofte ved fravænning, hvor marsvineungen begynder at sygne hen, når den skal tage fast føde til sig. Oftest opstår tandproblemerne dog med alderen.

Forvoksede fortænder kan ses, hvilket skyldes over- eller underbid, og dette kan afhjælpes ved at klippe fortænderne regelmæssigt. Forvoksede kindtænder er derimod et alvorligt problem. Tænderne fra underkæben vokser ind over tungen og kan nærmest danne en bro over tungen. Tænderne i overmunden vokser udad mod kinden. Det betyder, at marsvinet gradvist mister evnen til at tygge, og tungen kan fanges i den såkaldte tandbro.

Hvilke tandproblemer har marsvin?

Tandfejl, også kaldet malokklusion, ses ofte hos marsvin, og typisk er det kindtænderne, der er problemer med. Malokklusion betyder forkert placering af tænderne.

Tandfejl kan ses fra fødslen, og problemet opstår da ofte ved fravænning, hvor marsvineungen begynder at sygne hen, når den skal tage fast føde til sig. Oftest opstår tandproblemerne dog med alderen.

Forvoksede fortænder kan ses, hvilket skyldes over- eller underbid, og dette kan afhjælpes ved at klippe fortænderne regelmæssigt. Forvoksede kindtænder er derimod et alvorligt problem. Tænderne fra underkæben vokser ind over tungen og kan nærmest danne en bro over tungen. Tænderne i overmunden vokser udad mod kinden. Det betyder, at marsvinet gradvist mister evnen til at tygge, og tungen kan fanges i den såkaldte tandbro.

Hvad er symptomerne på tandproblemer?

Det første tegn er ofte, at marsvinet begynder at sortere i foderet og at æde langsommere. Det vil eventuelt ikke spise foderemner, det tidligere har spist. Der ses vægttab på trods godt humør, skurrende lyde under tygningen, munden kan være fuld af foder, diarre, eventuelt savlen og hudirritation.

Hvorfor får marsvin tandfejl?

Modsat vores egne tænder vokser tænderne hos gnavere gennem hele livet. Det kræver derfor et kraftigt slid på tyggefladen af kindtænderne og spidsen af fortænderne, så de ikke bliver for lange. Årsagerne til tandproblemer er sandsynligvis dels arveligt betinget og dels fodringsbetinget.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?

Det er let at inspicere fortænderne, mens der kræves specielle instrumenter og ofte bedøvelse for at kunne undersøge kindtænderne og mundhulen grundigt. I nogle tilfælde er det nødvendigt at tage røntgenbilleder.

Hvordan kan tandfejl behandles?

Forvoksede fortænder klippes, mens for kindtændernes vedkommende kræves fuld bedøvelse, hvor tænderne files/slibes. Derudover er det ofte nødvendigt med foderkorrektion, hvor marsvinet skal have meget hø og grønt og kun en smule kraftfoder. Det sker dog ofte, at marsvinet kommer for sent til dyrlægen, så det aldrig kommer i gang med at æde igen. Desuden kommer lidelsen ofte igen, så det er nødvendigt at gentage behandlingen hver 2.-6. måned. I nogle tilfælde er det derfor bedst for marsvinet at aflive det.

Hvad er symptomerne på tandproblemer?

Det første tegn er ofte, at marsvinet begynder at sortere i foderet og at æde langsommere. Det vil eventuelt ikke spise foderemner, det tidligere har spist. Der ses vægttab på trods godt humør, skurrende lyde under tygningen, munden kan være fuld af foder, diarre, eventuelt savlen og hudirritation.

Hvorfor får marsvin tandfejl?

Modsat vores egne tænder vokser tænderne hos gnavere gennem hele livet. Det kræver derfor et kraftigt slid på tyggefladen af kindtænderne og spidsen af fortænderne, så de ikke bliver for lange. Årsagerne til tandproblemer er sandsynligvis dels arveligt betinget og dels fodringsbetinget.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen?

Det er let at inspicere fortænderne, mens der kræves specielle instrumenter og ofte bedøvelse for at kunne undersøge kindtænderne og mundhulen grundigt. I nogle tilfælde er det nødvendigt at tage røntgenbilleder.

Hvordan kan tandfejl behandles?

Forvoksede fortænder klippes, mens for kindtændernes vedkommende kræves fuld bedøvelse, hvor tænderne files/slibes. Derudover er det ofte nødvendigt med foderkorrektion, hvor marsvinet skal have meget hø og grønt og kun en smule kraftfoder. Det sker dog ofte, at marsvinet kommer for sent til dyrlægen, så det aldrig kommer i gang med at æde igen. Desuden kommer lidelsen ofte igen, så det er nødvendigt at gentage behandlingen hver 2.-6. måned. I nogle tilfælde er det derfor bedst for marsvinet at aflive det.Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®