Operation, bedøvelse og indlæggelse


Fos os går operation hånd i hånd med tryghed

Hvordan foregår en operation?

Operationer på dyr udføres altid i fuld bedøvelse, så det sikres, at patienten ligger stille og ikke føler smerte eller angst under indgrebet.

For at undgå forurening i operationssåret barberes området omkring det sted indsnittet skal lægges. Bagefter vaskes området med speciel sæbe og desinficeres med sprit og jodopløsninger. Det er også vigtigt, at dyrlægen ikke overfører bakterier til såret, så dyrlægen vasker og desinficerer hænderne grundigt. Bagefter udstyres dyrlægen med steril kittel og handsker og bærer operationsmaske og -hue under indgrebet.

Når patienten er klargjort, bliver den ført ind på operationsstuen. Patienten bliver nøje overvåget under operationen af en dyrlæge eller veterinærsygeplejerske. Når patienten ligger godt i narkosen, påbegynder dyrlægen operationen. Under operationen er dyret dækket af en steril afdækning, og der anvendes sterile instrumenter.Bedøvelse/narkose

Hvad er fuld bedøvelse?

Når en hund eller kat skal opereres, foregår det i fuld bedøvelse, det vil sige, at dyret under kontrollerede forhold mister bevidstheden, bliver rolig og afslappet og er uden smerteopfattelse. Der bruges kun sikre velafprøvede bedøvelsesmidler. Inden patienten bedøves, bliver der lyttet på hjerte og lunger, patienten bliver vejet og får i nogle tilfælde udtaget blodprøve, så narkosen kan tilpasses den enkelte patient.

Mindre operationer udføres i injektionsnarkose, mens større operationer udføres i inhalationsnarkose. Ved injektionsnarkose får patienten en indsprøjtning med et medikament i dyrets muskulatur, oftest i låret, som bevirker, at dyret kommer i fuld bedøvelse. Inhalationsnarkose betyder, at patienten gives et medikament i luftform gennem en plastikslange (tubus) i luftrøret. Inden det er muligt at komme tubus i luftrøret gives patienten en beroligende sprøjte, hvor den også bliver smertebehandlet. Derefter gives direkte i en blodåre en kortvarig bedøvelse, hvorunder dyrlægen fører tubus ned i luftrøret. Igennem tubus gives patienten en blanding af bedøvelsesgas og ilt, så patienten er fuldt bedøvet under indgrebet.

Under operationen overvåges patienten nøje af en veterinærsygeplejerske eller dyrlæge. På nogle hospitaler benyttes desuden en monitor, så patientens temperatur, blodtryk, puls, iltindhold i blodet og kuldioxidindholdet i ud- og indåndingsluften kontrolleres. Er der afvigelser fra normalen, går der en alarm i gang.

Skal mit dyr møde fastende til operation?

Før en operation skal patienten være fastet, det vil sige, foderet tages normalt fra patienten fra midnat aftenen inden operationen. Patienten må gerne have adgang til vand indtil 2 timer inden indlæggelsen. Grunden til dette er, at nogle bedøvelses midler virker kvalmefremkaldende, og det er vigtigt at undgå opkastninger hos patienter, der er bedøvede for at undgå fejlsynkning og heraf følgende lungebetændelse.

Er det farligt at bedøve dit familiedyr?

Risikoen for at noget går galt er generelt set minimal. Alligevel er dyrlæger altid forsigtige med at love noget 100 %, da vi arbejder med levende biologisk materiale. Ved rutineoperationer som sterilisationer og kastrationer er der yderst sjældent komplikationer, hvorimod en ældre hund, der opereres for en mavedrejning, kan være i en livstruende tilstand. Bedøvelsen er dog sjældent det mest kritiske punkt, da der er mange ting, der kan kontrolleres og justeres.Indlæggelse/hospitalisering 

Hvornår skal dit dyr indlægges?

Langt de fleste dyrlægeordinerede behandlinger på vores familiedyr foretages hjemme af dyrenes ejere. Når din hund eller kat bliver indlagt på hospitalet, er det oftest i forbindelse med en operation eller en undersøgelse f.eks. røntgenundersøgelse. I andre tilfælde kan det skyldes at patienten er så syg, at den skal nøje overvåges og have medicinsk behandling eller væskebehandling direkte i blodåren flere gange om dagen.

Nogle ejere synes, det er utrygt at efterlade deres familiedyr på hospitalet, mens andre synes, at det er betryggende, at dyret er kommet under kyndig opsyn og pleje.

Hvordan foregår en indlæggelse?

Når patienterne kommer til operation eller udvidet undersøgelse, bliver de afleveret om morgenen, hvor en veterinærsygeplejerske eller dyrlæge vil modtage dem og veje dem. Herefter bliver dyret lagt i eget bur med et tæppe.

Inden bedøvelsen lytter dyrlægen på hjerte og lunger, og der bliver evt. udtaget en blodprøve, hvis der er tvivl om dyrets organfunktioner. Det er med til at sikre, at dyret kan tåle at blive bedøvet.

Ved indlæggelsen aftales også tid til afhentning af patienten, eller der kan ringes, når patienten er tilstrækkelig vågen, typisk midt på eftermiddagen samme dag.

Kan jeg som ejer være med under indlæggelsen?

På vores hospitaler/klinikker har ejeren ikke mulighed for at være med. Dels fordi operationer kræver høj hygiejne, dels fordi vi har brug for ro omkring os, så vi kan koncentrere os om patienten og narkosen. Hvis vi har meget nervøse hunde til operation, indgiver vi nogle gange den første beroligende sprøjte, mens ejeren er der, men generelt oplever vi, at selv nervøse hunde falder til ro, når ejeren er taget hjem.Dit dyr i trygge hænder

En tryg sundhedsplan til din bedste ven

VetPlan er en sundhedsplan for dit dyr. Det er en abonnementsordning, så du kan abonnere på forebyggende pleje og sundhed. I en VetPlan får dit dyr adgang til ydelser som fx sundhedsundersøgelser, tandtjek, vaccination og store rabatter på foder. 

En løbende kontrol betyder, at eventuelle sygdomme og tandproblemer bliver opdaget i god tid. Det er til stor gavn for dit dyrs sundhed og kan i sidste ende spare dig for mange uforudsete udgifter.

▶▶▶ Kontakt os om en VetPlan®